1814 Revisited-the past is still present

I forbindelse med Grunnlovsjubileet, deltok jeg og en kollega i utstillingen «1814 Revisited-the past is still present». Utstillingen ble vist i fabrikkhallen Mago A på Eidsvoll.

Vi ville gjennom samtidskunsten åpne inngangsdører til Grunnloven og reflektere over samfunnet og den betydning Grunnloven har spilt for utviklingen av Norge som nasjon.

Vi tok for oss en mørk side i den norske historien, nemlig fortellingen om taterne og Tatermisjonen.

Tatermisjonen var en privat,kristen,filantropisk organisasjon som fikk støtte av Stortinget for å etablere en rekke barnehjem og arbeidskolonier for tatere og taterbarn. Over 1000 barn har fått sin oppvekst i noen av Misjonens mange barnehjem. Man ville utrydde taterkulturen som man mente var en mindreverdig, degenerert kultur, og en belastning for det norske storsamfunnet.

Målet var å utrydde taternes egenart og livsform. Det gjorde man gjennom lovverket, f.eks. Vergerådsloven av 1886 og Steriliseringsloven av 1934. Myndighetene brukte aktivt steriliseringsloven mot taterne. Den mest effektive måten var dog å ta barna fra taterne og plassere dem på barnehjem. Bakenfor dette lå rasehygieniske ideer, noe som var svært vanlig i 1920 - og 1930 årene. Generalsekretær Carlsen i Tatermisjonen sa bl.a i NRK i 1936 at; «det er en kristen barmhjertighetsgjerning å hindre de mest lavtstående og arvelig belastede av disse barna å komme til verden».

Vi tok for oss Eilert Sundts barnehjem på Eidsvoll. Det var et taterbarnehjem jeg kjente godt til fra min barndom fordi det var nærmeste nabo til mine besteforeldre. Jeg tilbragte mange sommermåneder hos dem i 1960 - årene. Jeg lekte mye med taterbarna og mange ble mine venner. Slik fikk vi også et steds- og personrelatert prosjekt med lokal forankring som vi kalte «Misjonen»
Sist opdatert Monday 16. February 2015 19:13 Publisert av Frithjof Hoel

Sidepanel