Krigsdagbok


2019-2020 viste jeg en installsjonsserie Krigsdagbok som gikk i to deler. Første del ble vist i Kunstbanken Kunsthall, Hamar i 2019. Andre del ble vist i Arvika Konsthall, Sverige i 2020. Installasjonsserien er en tekst-tegning-maleri-og videoinstallasjon som tar utgangspunkt i unge soldaters dagboksnotater fra en krig som ligger hinsides deres erfaringsverden. Tekstene har også en poetisk dimensjon, hvor små hendelser fører ut i de store perspektiver hvor død og liv og alle tings mening overveies. Slik blir også tekstene til særegne metaforer, som danner utgangspunkt for mine to installasjoner.
Tegningene er fra en serie i A3 format med portretter ”Men with broken faces", av unge menn som fått sine ansikter ødelagt i krigens stålstormer. Det store maleriet "Combat scene", 180 x 240 cm, viser en kampscene med krigens ansiktsløse deltakere. I installasjonen viser jeg flere små malerier rundt samme tema. På veggen monterer jeg tekster hentet fra dagbøkene. Videoen går i en loop og knytter direkte an til metaforene i dagbøkene. I tillegg bruker jeg også glass/utstillingsmontere. Under glassplatene ligger foto av malerier og grafiske trykk fra  kunsthistoriens slagmarker og krigsskueplasser, tekster fra krigsdagbøker, tegninger, artefakter, fotografier, noteblad, etc.


 


Sist opdatert Wednesday 20. October 2021 20:36 Publisert av Frithjof Hoel

Sidepanel