Betraktninger over den døde Kristus

"Betraktninger over den døde Kristus" er et utstillingsprosjekt som tar utgangspunkt i noen refleksjoner jeg har gjort over Hans Holbeins maleri "Den døde Kristus i graven". Disse refleksjoner har jeg forsøkt å problematisere over til vår egen tid.

Til dette utstillingsprosjekt har jeg bl.a. malt en portrettserie av leger som utførte medisinske eksperimenter på mennesker under Den annen Verdenskrig. Disse legene hadde generellt en meget god akademisk utdannelse og kom ofte fra respektable, borgelige familier. De var på den ene side dannede, humane privatmennesker og på den annen side totalt avhumanisert med fullstendig mangel på empati og med en profesjonell følelseskulde.

På 1920-tallet utviklet det seg en sterilisasjonspraksis hvor man med bevisst selektering etterstrebet en full kontroll over evolusjonsprosessen, over menneskets biologiske fremtid. Det kallte man "sosialdarwinisme".

Man begynte med tvangssterilisering av mennesker som på forskjellige måter var til byrde for samfunnet, f.eks. mentalt syke og tilbakestående, fysisk handikappede, de med arvelige sykdommer, kriminelle, sosialt misstilpassede o.l.

Dette utviklet seg så til eutanasiprosjekter for utryddelse av "lebensunwertes Leben". Disse prosjektene sluttet med industriellt massemord i utryddelsesleirer.


Sist opdatert Monday 16. February 2015 19:31 Publisert av Frithjof Hoel

Sidepanel