Eugeniske betraktninger

"Eugeniske betraktninger" er et bredt anlagt kunstnerisk forskningsprosjekt der jeg gjennom å sammenstille tekst, foto og maleri prøver å fokusere på noen av de problemstillinger som kan oppstå i møtet mellom eugenikk, vitenskap og etikk.

Er det noe å lære av dette møte, sett gjennom historiens lys, eller er det så at vitenskapen ikke har noen etikk og altså alltid må fungere innenfor et etisk systems referanserammer?

Hva skjer hvis vitenskapen blir fristillt fra en etisk sammenheng?

Kanskje det sentrale, underliggende spørsmålet er om vi overhodet vil være istand til å lære noe av historien? Vi vet jo allerede nok, det er ikke kunnskap vi savner. Det vi mangler er motet til å innse det vi vet og så trekke sluttningene.

Til prosjektet har jeg brukt en del tekst - og billedmateriale fra skrifter den norske rasehygienikeren Dr. Jon Alfred Mjøen utgav ved Vinderen Biologiske Laboratorium i tiden før den siste verdenskrig.


Sist opdatert Wednesday 8. April 2015 13:31 Publisert av Frithjof Hoel

Sidepanel